rp_nauka34.jpgWśród wielu nowych konstrukcji śmigieł na uwagę zasługuje ciekawa konstrukcja opracowana przez wytwórnię Hamilton-Standard w pewnej mierze zaprzeczająca zaletom śmigła obudowanego (w pierścieniowej owiewce). Nowe śmigło ma osiem zakrzywionych łopat. Śmigło nie jest obudowane i ma stosunkowo małą średnicę; zastosowano nowe ulepszone profile. Części łopat bliższe piasty tworzą ?kaskadę”, prawie zachodzącą na siebie, jak w sprężarce osiowej. Końce łopat zakrzywione są sierpowo, aż do 27° na końcu. W tej części łopata pracuje już jako tzw. śmigło ?wolne”. Stanowi ono konkurencję dla silników dwuprzepływowych ? jego średnica jest równa połowie średnicy śmigła konwencjonalnego, zaś dwa razy większa od średnicy dwuprzepływowego silnika odrzutowego. Zaletą jego jest o 20% mniejsze zużycie paliwa w stosunku do dobrego dwuprzepływowego silnika odrzutowego. Sprawność tego układu (na stanowisku badawczym) o nazwie ?Prop-Fan” wynosi 80%. Zaletą śmigła jest obniżony hałas przy podejściu do lądowania. Przewiduje się, że w latach osiemdziesiątych budowane będą specjalne silniki turbinowe dostosowane do współpracy z tymi śmigłami.