Wyjątkowe przedszkole specjalne

Dzieci niepełnosprawne, tak z ograniczeniami intelektualnymi, jak i ruchowymi, muszą być otoczone szczególną opieką. Często nie są tak samodzielne, jak ich rówieśnicy, a odkrywanie świata wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. Chcąc chronić je przed zagrożeniami łatwo popełnić błąd i nieświadomie wpoić im przekonanie o tym, że ostrożność i wycofanie to cechy pożądane. Na szczęście, w Polsce nie brakuje placówek, które profesjonalizm i wrażliwość na specyficzne potrzeby dzieci niepełnosprawnych wiążą z umiejętnością budowania świata, który nie sprawia wrażenia groźnego. Takie jest właśnie przedszkole specjalne w Lublinie.
W przedszkolu nie ma mowy o braku opieki nad dziećmi. Grupy przedszkolne są niewielkie, a w każdej sali znajduje się specjalistyczny sprzęt pozwalający na łatwe poruszanie się i zabiegi terapeutyczne. Dzieci poznają się nawzajem ucząc się funkcjonować w społeczeństwie, w którym każdy człowiek jest inny. Zawsze mogą jednak liczyć na to, że opiekunowie będą nie tylko zwracali uwagę na ich potrzeby, ale również uznawali je za priorytetowe. Dzięki temu maluchy mogą zyskiwać pewność siebie, socjalizować się i spoglądać w przyszłość z większą ufnością. Przedszkole rozwija je, co może tylko cieszyć zatroskanych o ich przyszłość opiekunów.