rp_nauka63.jpgHistoria narodzin nowego miasta w stepowej głuszy na południu Rosji ilustrowała mechanizm powstawania burżuazyjnych stosunków społecznych i rozwarstwienia klasowego, ujawniła zmiany zachodzące w świadomości ludzi pod wpływem określonego środowiska oraz początki propagandy socjalistycznej. Elementy trzeźwej analizy rzeczywistości w aspekcie społecznym łączyły się z motywami typowymi dla naturalizmu. Pisarz wprowadził do powieści motyw kazirodczej miłości kupca Zacharki, a przyczyny zwyrodnienia rodziny kupieckiej upatrywał w teorii dziedziczności. Hołdem złożonym modernizmowi była również ?zagadkowa” postać córki Zacharki, Kary, oraz zagmatwana historia pożycia małżeńskiego inżyniera Połynowa. Wpływy nowej poetyki wyraźnie ujawniły się w strukturze dzieła. Serafimowicz zrezygnował ze zwartej budowy powieści, wprowadzając luźno związane ze sobą obrazy zmieniające się jak w kalejdoskopie, tworzące razem szeroki fresk społeczny. Relacje o losach ludzi przeplata stale powtarzający się motyw żywiołowej przyrody, ?nieznanego królestwa” stepu, ?które istnieje samo dla siebie, nie ma nic wspólnego z mostami, raportami, zabudowaniami stacyjnymi ? i które jest przeogromne”. Celem wywołania odpowiedniego nastroju Serafimowicz przepoił Miasto w stepie pierwiastkiem subiektywnym.