Literatura popularna a wiedza

Wbrew nazwie – literatura popularne – prócz zwykłej radości i przyjemności z lektury, czytanie pozycji spoza kanonu lektur i klasyki, może służyć także pogłębianiu wiedzy bądź też odnajdywaniu nowych płaszczyzn nauki, które – spopularyzowane i przedstawione w interesujący sposób – mogą stać się prawdziwą inspiracją dla dalszych osobistych, a nierzadko nawet profesjonalnych badań. Literatura popularna rozpala wyobraźnię oraz potrafi rozszerzać bądź zmieniać spojrzenie na znane nam już problemy czy sytuacje. W szczególny sposób dotyczy to pozycji gatunkowych, wpisujących się w nurt fantastyczny, mieszczący w sobie zarówno lektury uznawane za fantasy jak też science-fiction, bądź z polskiego, fantastykę naukową. Przedstawiając niestworzone historie, nowoczesne, alternatywne wizje czy teorie dotyczące otaczającego nas świata wspomagają one nie tylko rozwój zainteresowań wśród młodzieży i dorosłych, ale mają także znaczący wpływ na dzieje oraz myśl współczesnej nauki. To właśnie z wizjonerskich pomysłów licznych pisarzy fantasy i science-fiction wynikały bowiem niekiedy inspiracje dla wynalazców, naukowców oraz patentowców. Tym samym literatura popularna wybija się poza przypisany jej schemat wyłącznie rozrywkowy, stając się również potencjalnym źródłem natchnienia oraz podążającej za nim wiedzy.