rp_nauka22.jpgMłodzi ludzie są bardzo niechętni nauce. Znacznie chętniej uciekają z lekcji, wymigują się przed nauką. Unikają jej jak tylko się to da. Nawet różnorodne formy sprawdzania ich wiedzy i umiejętności rodzą w nich skłonność do szukania prostszych sposobów poradzenia sobie z problemem niż po prostu nauka.To wszystko są poważne trudności.
Jak zatem zmotywować młodych ludzi do nauki? W jaki sposób ich zachęcić i przekonać do tego, że nauka jest jak najbardziej korzystna i bardzo praktyczna? Jakich argumentów użyć, żeby młody człowiek uznał, że jego czas poświęcony na naukę nie jest wcale zmarnowany?
Przede wszystkim, trzeba zacząć takie działania od samego początku. Jeżeli już na początku dziecko nie będzie miało wpojonego nawyku nauki, to przekonanie go potem do tego, będzie prawie nie możliwe. Dziecko, które idzie do pierwszej klasy, powinno w pierwszej kolejności być przyzwyczajone do nauki i do odrabiania lekcji. Jeżeli rodzice do tego wdrożą, to dla dziecka będzie to tak naturalny nawyk, jak mycie zębów. Nie będzie wymagał szczególnego zachęcania.