rp_nauka90.jpgWiele toksycznych substancji trafia do łańcucha pokarmowego poprzez rośliny, które pobierają je z gleby. Poważne ilości tych zanieczyszczeń przedostają się do organizmów za pośrednictwem łańcucha pokarmowego. Ponieważ rozmaite węglowodory chlorowane i spokrewnione z nimi związki już w najdrobniejszych, często z trudem dających się określić ilościach, mogą wywoływać nowotwory, wiele krajów postanowiło produkcję tych substancji ograniczyć, bądź wręcz zakazać. W naszej książce spotkaliśmy się z wieloma, już istniejącymi lub potencjalnymi zagrożeniami ekologicznymi. Kiedy natrafiamy na takie niebezpieczeństwo, to znak, że czas najwyższy zmienić sposób naszego myślenia i zacząć działać. Powszechna obojętność wobec widocznych już skutków zagrożeń, których przyczyną są działania techniczne, może nagle zagrozić życiu całej ludzkości, tak jak dziś zagroziła lasom. Dążenie do świadomej ochrony środowiska oznacza zatem, że trzeba pożegnać się z tzw. ?zasadą jednej drogi”, której hołduje nasza gospodarka i przestawić się na ?zasadę obiegu” w przyrodzie. Sprzeczność między ekonomią, a ekologią będzie tym mniejsza, im szybciej zaczniemy w gospodarce urzeczywistniać ?zasadę obiegu naturalnego”.