Zmotywuj swoją motywację

Niejednokrotnie podkreśla się istotę motywacji zarówno w kontekście nauki, jak również życia zawodowego. Motywacja czyli jest siostrą ambicji – obie stanowią dwie podstawowe i niezbędne do osiągania wymarzonych przez siebie celów konieczności. Niestety, nie zawsze jednak łatwo jest je odnaleźć czy w sobie rozpalić. Służy temu kilka różnorodnych chwytów i tricków pomagających w pracy nad samym sobą i w motywowaniu swojej własnej, prywatnej motywacji. Przede wszystkim konieczne jest uświadomienie sobie oraz ustalenie celu, do którego zamierzamy dążyć. Warto również określić powody, dla których wybrany przez nas cel wydaje się nam szczególnie ważny czy atrakcyjny. Owe powody posłużą nam za podstawę dla naszej motywacji. Jeśli jednak nasza wola i ambicja przychodzą i odchodzą w najmniej odpowiednich momentach, warto wypracować w sobie pewnego rodzaju poczucie odpowiedzialności oraz obowiązku. Czasem zmuszenie się do aktywności, dotrzymanie terminu mimo ogarniającej nas wewnętrznej niemocy, może dość skutecznie zastąpić innego rodzaju motywację, a następnie stać się nawet jej ośrodkiem. Warto również rozważyć wprowadzenie na swoje własne potrzeby pewnego systemu pracy i nagród. Odpowiednia motywacja może nas bowiem pięknie zmotywować do umocnienia naszej pierwszej, łamliwej motywacji…