Udokumentuj incydent

Kiedy odkrywasz, badasz i neutralizujesz incydenty, życie staje się bardzo zagmatwane. Będziesz potrzebował dobrego systemu komunikacji, aby inni ludzie byli na bieżąco informowani o wydarzeniach i nie przeszkadzali sobie nawzajem. Ważne jest także prowadzenie pisemnego protokołu swoich poczynań (albo w postaci papierowej, albo elektronicznej). Taki protokół ma kilka celów:

Pomaga w przekazywaniu informacji innym ludziom (dzięki czemu będą mogli szybciej uporać się z incydentem). Informuje, co i kiedy robiłeś podczas incydentu, dzięki czemu będziesz mógł później przeanalizować swoje reakcje (i może sprawić się lepiej następnym razem).

Będzie absolutnie niezbędny, jeśli zechcesz przedsięwziąć kroki prawne.Z prawnego punktu widzenia najlepiej sprawdzają się papierowe protokoły, tworzone i odpowiednio oznaczane w czasie trwania incydentu. Wszystkie inne dokumenty (zwłaszcza w postaci elektronicznej, dostępne w sieci) mogą zostać łatwo zmodyfikowane lub sfałszowane a przynajmniej tak mogą uznać sędzia i ławnicy. Powinieneś więc zapisywać protokół na papierze, oznaczając go datą i podpisem. Co więcej, jeśli poszczególne strony nie są ze sobą połączone tak, że nie można niezauważalnie ich wstawiać lub usuwać, będziesz musiał oznaczyć i podpisać każdą

stronę z osobna (a myślałeś, że ciągły papier do podajnika traktorowego do niczego się dziś nie przydaje!).Powinieneś mieć prawną dokumentację nawet wtedy, gdy nie jesteś zupełnie pewien, że będziesz jej potrzebował. Incydent, który początkowo wygląda niegroźnie, może okazać się poważniejszy. Nie zakładaj z góry, że nie będzie trzeba wzywać policji.

Zarówno ze względów prawnych, jak i praktycznych, zawsze warto zapisywać czas zajścia zdarzeń. Dzięki temu będziesz mógł wykazać przed sądem, że dokonywałeś zapisów we właściwej kolejności. Jeśli zaś chodzi o stronę praktyczną, bardzo pomaga to w powiązaniu różnych źródeł informacji (kiedy na przykład musisz porównać swój protokół z dziennikami zdarzeń w komputerach albo z działaniami innych osób).