Szkoła Podstawowa-jak wybrać?

Wybór szkoły podstawowej jest tak samo ważny, jak wybór przedszkola. Do wyboru są SP, czyli szkoły podstawowe, osiedlowe oraz te, które nie są z danego osiedla. Szkoła Podstawowa na danym osiedlu zazwyczaj ma swój numer, np. SP 64 lub SP 12. Szkoły podstawowe prywatne z reguły mają nazwy własne, np. Szkoła Podstawowa Alfik lub Szkoła Podstawowa „Geniusz”. Wybierając szkołę podstawową, trzeba zwrócić uwagę na liczebność klas oraz na liczbę klas danego rocznika. W szkołach państwowych zajęcia odbywają się na kilku zmian. Z kolei, w szkołach podstawowych prywatnych są organizowane konkursy wstępne, aby dostać się do danej szkoły. Rodzic powinien zdecydować na czym mu zależy. Wybierając szkołę, trzeba zwrócić uwagę na kwestię świetlicy. Bez względu na to, czy dziecko będzie chodziło na pierwszą zmianę, czy na drugą, może korzystać ze świetlicy w szkole publicznej. W szkole podstawowej prywatnej lekcje odbywają się tylko na jedną zmianę. Zazwyczaj szkoła podstawowa prywatna jest otwarta od 7 rano do 17.30.