Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa jest to pierwsza w Polsce instytucja obowiązkowa dla dziecka, która zapewnia mu odpowiednie warunki do uzyskania wiedzy i zdobywania edukacji, a także interakcji z rówieśnikami. Jeszcze niedawno szkoła podstawowa obejmowała klasy od pierwszej do szóstej, aktualnie w szkole podstawowej jest tych klas osiem. Szkoła podstawowa nazywana jest skrótowo SP i skrót ten może być używany w dokumentach.
Uczęszczanie do szkoły podstawowej jest obowiązkowe od siódmego roku życia, czyli od kiedy dziecko trafia do pierwszej klasy. Dziecko nie musi chodzi do szkoły, jeżeli ma nauczanie domowe z różnych względów, natomiast wiedzę musi zdobywać. Dzieci w pierwszej klasie raczej uczą się przez zabawę. Jest to tak zwane nauczanie wczesnoszkolne, obejmujące podstawy języka polskiego, matematyki, nauk przyrodniczych, zajęć artystycznych o sportowych. Ma to na celu rozwój dziecka o jego interakcji z rówieśnikami. W klasach tych oceny są opisowe. Od klasy czwartej zaczynają się prawdziwe oceny.