Szkoła

Szkoła Podstawowa, w skrócie bywa nazywana SP. Szkoła Podstawowa jest to zarówno budynek jak o instytucja zapewniająca naukę najmłodszym dzieciom. Niektóre szkoły, zwłaszcza na wsiach i w mniejszych miejscowościach, przyjmują już dzieci do zerówki, czyli już wieku sześciu lat. W miastach do podstawówki zazwyczaj oda dzieci w wieku siedmiu lat i trafiają one do pierwszej klasy. Tam mają one swojego wychowawcę i nauczyciela. Jest on odpowiedzialny za nauczanie podstawowe. Zakres wiedzy jest różny, ale obejmuje zarówno język polski, matematykę, nauki przyrodnicze czy zajęcia artystyczne oraz sportowe. W ten sposób zajęcia wyglądają do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Aktualnie do podstawówki uczęszczają dzieci do piętnastego roku życia, czyli jeszcze niedawno uczniowie drugiej klasy gimnazjum. Kiedyś szkoła podstawowa była do szóstej klasy. W szkołach powyżej trzeciej klasy uczniowie mają różnych nauczycieli i różne przedmioty, z których otrzymują oceny adekwatne do swojej wiedzy, sprawdzanej między innymi na sprawdzianach.