edukacja (32)Zdobywanie wiedzy towarzyszy człowiekowi niemal od początku życia. Edukacja to słowo mające różne znaczenia w dziedzinach zajmujących się wychowaniem, kształceniem i rozwojem człowieka. Z terminem edukacja spotykamy się na każdym kroku. Formalnie używa się tego terminu w przedszkolu i szkole na różnych poziomach nauczania. Używa się tu terminów: edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, edukacja w kl. 4-6, edukacja w gimnazjum, edukacja w szkole średniej, edukacja związana ze zdobyciem zawodu. W ostatnim czasie trwają konsultacje społeczne, której tematem jest edukacja dzieci i młodzieży. A po wstąpieniu Polski do UE w polskich szkołach została wprowadzona edukacja europejska. Termin edukacja nieobca jest instytucjom związanym ze zdrowiem. Często termin edukacja związany jest z profilaktyką zdrowotną. Edukacja finansowa do niedawna była zastrzeżona dla grona ekonomistów, finansistów, obecnie edukacja finansowa dostępna jest dla szerokiego grona społeczeństwa, dla których termin edukacja finansowa nie stanowi tabu.