Podesty ruchome (5)Podesty ruchome są coraz częściej wykorzystywane w pracach remontowych czy ratowniczych. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że osoba chcąca korzystać z podestów ruchomych musi mieć dodatkowe uprawnienia w tym kierunku pierwszej lub drugiej kategorii, w zależności od szczegółowej specyfikacji pojazdu, na którym chce się w przyszłości pracować. Specjalny egzamin poprzedza kurs, który kosztuje kilkaset złotych, a skierowany jest do osób pracujących już w branży, mających 18 lat i mających przynajmniej podstawowe wykształcenie. W programie kursu znajduje się kilka ważnych punktów, które musi opanować słuchacz takich jak budowa całej dźwignicy, czyli wiedza o danych technicznych sprzętu, umiejętność odpowiedniej jego obsługi. Kursant dowie się również informacji na temat wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa, które należy znać chcąc rozpocząć pracę z podestem ruchomym. Po kursie trzeba jeszcze podejść do specjalnego egzaminu, który kosztuje 152 zł, a w przypadku pomyślnego zdania testu otrzymuje się specjalny dokument uprawniający do używania podestów ruchomych.