rp_nauka34.jpgOchrona roślin aż po lata czterdzieste naszego stulecia opierała się głównie na nieorganicznych związkach. Stosowano przede wszystkim miedź, rtęć, arsen, ołów, kadm, żelazo i cynę. W rezultacie metale te niejako odkładały się w glebach. Na przykład ?stare”, sprzed I Wojny Światowej plantacje winorośli i chmielu zawierają 300 – 500 mg miedzi na 1 kg ziemi, a w niektórych przypadkach nawet 1 000 mg. Dla porównania: normalne gleby zawierają od 5 do 20 mg miedzi na 1 kg, natomiast zawartość miedzi powyżej 100 mg na 1 kg ziemi musi niepokoić. Długoletnie badania i obserwacje wykazują, że tolerancja na miedź jest różna. Obserwacjom poddano rozmaite warzywa i buraki pastewne, które uprawiano na byłych plantacjach chmielu i winorośli, jednocześnie stwierdzając, że zawartość miedzi w tych roślinach wzrosła. Tak więc intensywne spryskiwania gleb roztworem zawierającym miedź dziś znacznie obniża ich wartość uprawną. W1939 r. za sukces uznano odkrycie owadobójczego działania DDT. Jest to chlorowana pochodna węglowodoru, która zawiera węgiel, wodór i chlor. Wkrótce potem zauważono, że również inné chlorowane pochodne węglowodorowe i związki z nimi spokrewnione uśmiercają insekty.