rp_nauka87.jpgWspółczesna szkoła przechodzi ostatnio wiele przemian. Dobrze, jeśli są one związane z rzeczywistą troską o dobro dziecka, gorzej, jeśli edukacja staje się polem do rozgrywek partyjnych.

Psychika dziecka to bardzo delikatny mechanizm. Wszelkie zmiany w procesie kształcenia powinny przede wszystkim podlegać kontroli pod tym względem. To znaczy należy zadać sobie pytanie, jak to konkretne działanie wpłynie na dziecko. I oczywiście udzielić sobie odpowiedzi rzetelnej, nie zaś opartej tylko na odczuciach.
Jest to o tyle ważne, że edukacja daje dziecku ogromną i najważniejszą podbudowę na przyszłość. Zatem wszystkie popełnione w procesie edukowania błędy odbiją się bezpośrednio na dziecku. Ono może wręcz nie zdawać sobie sprawy, że dzieje się coś złego.
Dlatego też edukacja to bardzo trudny temat i nie wolno pochopnie podejmować decyzji z nią związanych. Dobro dziecka musi tutaj być priorytetem. A niestety to, co obserwujemy na co dzień, stoi w rażącej sprzeczności z tą teorią. To ogromny błąd.