edukacja (32)Ważnym czynnikiem, warunkującym uzyskanie pięknych i zdrowych krzewów, jest zaopatrzenie się w młody, silny i zdrowy materiał szkółkarski. Materiał taki nabywamy tylko w kwalifikowanych szkółkach, bądź w sklepach zaopatrzenia ogrodniczego. Przy kupnie należy zwrócić uwagę na to, czy krzewy mają liczne, dobrze rozwinięte i nie uszkodzone korzenie. Część nadziemna powinna składać się z paru silnych pędów o zdrowej skórce. Marszczenie się skórki świadczy o przeschnięciu krzewu. Krzewy iglaste i liściaste zimozielone powinny być sprzedawane z bryłą korzeniową, owiniętą tkaniną workową lub innym materiałem. Jeżeli stwierdzimy, że podczas transportu bryła częściowo przeschła, zanurzamy ją w naczyniu z wodą na 24-48 godzin, po czym sadzimy. Ogólną zasadą dotyczącą terminu sadzenia krzewów ozdobnych jest: sadzenie krzewów liściastych wiosną lub jesienią, natomiast iglastych i liściastych zimozielonych w ciepłej porze roku.