rp_nauka8.jpgPrzebieg krzywej wzrostu u wszystkich zwierząt jest podobny, aczkolwiek bezwzględne wartości dobowych przyrostów kształtują się różnie u poszczególnych gatunków. Masa bezwzględna stale powiększa się, od stadium zarodka do osiągnięcia dojrzałości fizycznej w okresie postnatalnym. Ale w miarę starzenia się zwierzęcia, u schyłku okresu życia masa jego ciała maleje. Prawidłowość powyższa realizuje się w warunkach optymalnego żywienia ciężarnej matki i następnie noworodka. Jeżeli ciężarna matka będzie niedożywiona, nie zapewni rozwijającemu się płodowi wystarczających ilości pokarmu i wtedy noworodek będzie wykazywał wady rozwojowe, określane terminem ? embrionalizm. U bydła osobnik taki wykazuje niedorozwój kości długich ? jest krótkonożny. Takim pozostanie bez względu na obfitość żywienia w okresie postnatalnym. Jeżeli zaś płód jest optymalnie odżywiany w okresie prenatalnym, a dopiero po urodzeniu cierpi na niedostatek paszy, wówczas występuje inna forma niedorozwoju ? infantylizm. Osobnik infantylny jest wysokonożny, a masa jego ciała jest zbyt niska do wieku. Inne wady rozwojowe są powodowane niedostatkiem witamin lub zbyt wczesnym użytkowaniem, np. koni do pracy.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.