E-learning jako forma nauczania na odległość, sięga początków XVIII wieku. Już wtedy pojawiały się w prasie pierwsze ogłoszenia, dotyczące nauki z wykorzystaniem przede wszystkim listów.

Jeśli chodzi o początki e-learningu w Polsce, to warto przytoczyć rok 1776, kiedy to Uniwersytet Krakowski uruchomił kursy korespondencyjne, których tematem było rzemieślnictwo.

Przełomem w e-learningu było upowszechnienie się nauczania z wykorzystaniem radia (lata 20te XX wieku) oraz telewizji (lata 60te XX wieku). Radio i telewizja przez wiele lat kształciły społeczeństwo na odległość. Te formy nauczania nie były jednak pozbawione wad. Najważniejszą z nich była jednostronność przekazu. Uczniowie mogli jedynie słuchać radiowych wykładów, bądź oglądać telewizyjne programy naukowe. Nie mogli jednak porozumieć się z wykładowcami, nie mogli spytać ich o radę i podzielić się z nimi swoimi problemami.

Współcześnie, poprzez pojęcie e-learning, rozumiemy nauczanie na odległość z wykorzystaniem komputerów, a przede wszystkim Internetu. To właśnie Internet spowodował tak błyskawiczny rozwój tej formy nauki, która cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie. Największą zaletą nauki przez Internet, jest fakt, iż uczniowie mogą w czasie rzeczywistym porozumiewać się z wykładowcami. Przekaz odbywa się przez komunikatory internetowe, maile, czy specjalne platformy, jakie oddają swoim kursantom do dyspozycji serwisy e-learningowe. W Polsce nauka przez Internet wkroczyła na początku lat 90tych, jednak dopiero od początku XXI wieku możemy mówić o prawdziwym wybuchu wszelkiego rodzaju usług nauki przez Internet. Przez ostatnie 9 lat, powstało kilkaset serwisów internetowych, zaś naukę przez Internet umożliwia już większość polskich uczelni wyższych.