Inwentaryzacja stanu środowiska i zasobów przyrody

Inwentaryzacja stanu środowiska i zasobów przyrody wykonywana jest przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik. Główne źródło informacji o środowisku stanowią obecnie zdjęcia satelitarne i lotnicze, które są opracowywane przy zastosowaniu nowoczesnego oprogramowania komputerowego typu GIS (Geographical Information System). Geograficzne systemy informacyjne umożliwiają gromadzenie odpowiednich baz danych o stanie środowiska wraz z możliwością ich błyskawicznego przeglądu i uaktualniania, co umożliwia szybkie reagowanie w sytuacjach konfliktowych i zagrożenia. Sprzęt wynoszony na orbitę posiada coraz nowocześniejsze środki służące diagnozowaniu stanu środowiska i zachodzących w nim procesów. W lipcu 1972 roku wystrzelony został przez Amerykanów (NASA) pierwszy z serii satelitów Landsat, służących do badania zasobów przyrodniczych Ziemi. Ich misja trwa do dziś, a coraz to nowsze generacje satelitów typu Landsat przynoszą ogromne ilości coraz bardziej precyzyjnej informacji o środowisku — wykorzystywanej przez geologów, leśników, farmerów, geografów i przedstawicieli wielu innych dyscyplin.

Francuski satelita SPOT wykonuje z wysokości ponad 800 km zdjęcia o rozdzielczości 10×10 metrów, co oznacza, że można na nich rozpoznawać obiekty o średnicy większej niż kilka metrów.

Sztuczny satelita ERS-1 (European Remote Sensing) — wystrzelony w lipcu 1991 roku przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA — posiada urządzenia umożliwiające sporządzanie odwzorowania powierzchni Ziemi — niezależnie od warunków pogodowych, badanie termiki mórz i oceanów i wiele innych. Przesyła on w każdej sekundzie taką ilość informacji, której zapisanie na papierze zajęłoby 5600 stron maszynopisu.

Także zdjęcia lotnicze są znakomitym źródłem informacji o stanie środowiska. Wykonywane w różnych zakresach spektralnych, np. w podczerwieni (tzw. zdjęcia termalne), przynoszą dane niemożliwe do uzyskania w inny sposób. Zdjęcia spektrostrefowe, obrazujące elementy powierzchni Ziemi w barwach nierzeczywistych, dają informacje na temat np. stopnia uszkodzeń drzewostanów lub zanieczyszczeń wód powierzchniowych.