instrukcja-bezpieczenstwa-pozarowego-6Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie są wymagane w obiektach użyteczności publicznej, m. in. w szpitalach, szkołach, hotelach, zakładach pracy, blokach mieszkalnych i wielu innych.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zaczyna obowiązywać w obiekcie od momentu jego odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Ten szczególny dokument opracowywany jest przez specjalistów, którzy mają odpowiednie doświadczenie w tym obszarze. Oczywiście jest to usługa odpłatna, ale bez istnienia instrukcji obiekt nie będzie mógł funkcjonować.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter opisowy i zawiera m. in. procedury ewakuacyjne, warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu. Druga część z kolei to plany ewakuacji oraz rozmieszczenia sprzętu gaśniczego.
Warto zaznaczyć, że firmy ubezpieczeniowe przy zawieraniu polisy wymagają, aby instrukcja bezpieczeństwa pożarowego funkcjonowała w ubezpieczanym budynku, bo to kwestia priorytetowa.