rp_nauka70.jpgDokładne badania wykazują, że szkodliwe działania na rośliny jakiejś substancji zależą od rodzaju tej substancji i od jej stężenia. Niektóre substancje oddziaływują negatywnie na rośliny już przy stosunkowo niskich koncentracjach, inne natomiast prowadzą do widocznych uszkodzeń dopiero przy wyższym stopniu koncentracji. Podczas oceny zawartości szkodliwych substancji w glebie należy brać pod uwagę gatunek rośliny. Z obserwacji wiadomo, że tolerancja roślin na szkodliwe substancje jest różna. Niektóre gatunki roślin reagują na obce substancje natychmiast, inne są mniej wrażliwe lub wcale nie reagują. Wielką rolę odgrywa tu system korzeniowy roślin . Ponieważ szkodliwe substancje często gromadzą się w górnej, 30-centymetrowej warstwie gleby, to warzywa zapuszczające głęboko swe korzenie, takie na przykład jak biała i czerwona kapusta, której korzenie sięgają nawet 90 cm w głąb, na ogół są mniej wrażliwe na szkodliwe substancje występujące w górnej warstwie gleby. Natomiast uprawy ukorzeniające się płytko, takie jak rzeżucha, sałata i groch, są na te substancje bardzo wrażliwe. Dlatego na przykład rzeżucha, która rośnie bardzo szybko, wysiana na glebę uprawną, przeznaczoną do testowania, wskazuje wyraźnie, czy gleba ta zawiera szkodliwe dla roślin substancje. Rzeżucha reaguje już wtedy, kiedy inne rośliny jeszcze w ogóle tego nie czynią. Dlatego jest ona ważnym ?bioindykatorem”, wskazującym, że dana gleba zawiera substancje szkodliwe, które wpływają hamująco na wegetację roślin.